Kapat
Teklif Al 444 88 67
Zorunlu deprem sigortalarını anlatan banner, fotoğrafta anne baba ve kız çocukları, salonda yere oturmuşlar ve çocukları ile oynuyorlar

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ile yuvanızı güvence altına alın.


Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ile deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı, sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlar. İster oturulamaz durumda ister kısmî hasarlı olsun, bina zararını en hızlı şekilde tazmin ederek, yaşamın normale dönmesine aracılık eder.
 

 1. Türk Nippon Sigorta DASK poliçesi teminat kapsamı

   Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır

   • Temeller
   • Ana duvarlar
   • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
   • Bahçe duvarları
   • İstinat duvarları
   • Tavan ve tabanlar
   • Merdivenler
   • Asansörler
   • Sahanlıklar
   • Koridorlar
   • Çatılar
   • Bacalar
   • Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri
 2. Teminat kapsamı dışındaki durumlar

   Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır

   • Enkaz kaldırma masrafları
   • Kar kaybı
   • İş durması
   • Kira mahrumiyeti
   • Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
   • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
   • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
   • Tüm bedeni zararlar ve vefat
   • Manevi tazminat talepleri
   • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
   • Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

   Teminat kapsamı dışındaki hasarlar için Zorunlu Deprem Sigortası'na ek olarak konut ve işyeri sigortasını tercih edebilirsiniz.

 3. Sigortanızı yaptırmak için gerekli bilgiler

   Sigortalının

   • Adı
   • Adresi
   • Telefonu
   • Cep Telefonu
   • T.C. Kimlik Numarası
   • Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)

   Sigortalanacak Binanın

   • Açık Adresi
   • Tapu Bilgileri
   • İnşa Yılı
   • Yapı Tarzı
   • Toplam Kat Sayısı
   • Hasar Durumu

   Meskenin (Dairenin)

   • Brüt Yüzölçümü (m2)
   • Kullanım Şekli

   Hatırlatmak isteriz ki Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esasına dayanır. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar sigortalının sorumluluğundadır.

 4. Prim ve sigorta bedeli hesaplama

   Zorunlu Deprem Sigortası priminizi hesaplamak için buraya tıklayın.

   Sigortanız için ödemeniz gereken prim tutarı Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı ile belirlenir. Prim tutarınızı hesaplamak için öncelikle deprem sonrasında alabileceğiniz en yüksek limiti belirleyen sigorta bedeli (teminat tutarı) bulunmalıdır. Teminat tutarınız, tarife fiyatı ile çarpıldığında prim tutarınız da hesaplanmış olur.

   5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 tarife fiyatı bulunur. Deprem risk bölgeleri ayrımında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası" esas alınır. Tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı ise aşağıdaki gibidir:

   A- Çelik, Betonarme Karkas Yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.

   B- Yığma Kagir Yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan; döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.

   C- Diğer Yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.

   Sigorta primleri her yıl, birim metrekare maliyetlerindeki artışa paralel olarak artırılır.