Kapat
Teklif Al 444 88 67

Türk Nippon Sigorta AŞ. Kişisel Veri Koruma Açıklaması

Türk Nippon Sigorta, sigorta sektörünün güvenilir bir aktörü olarak faaliyet göstermekte ve siz müşterilerimizin güveni ile her gün daha da büyümektedir. Faaliyetlerimiz kapsamından işin gereği sizlerin bazı kişisel verileri toplanabilmektedir. Bu konuda özellile vurgulamamız gereken husus, sizlere ait kişisel verileri ve özel bilgilerinizi korumak için azami özeni gösterdiğimizdir. Bu nedenle web sayfamızı/çağrı merkezimizi/inte rnet sitemizi ziyaretinizde kendinizi güvende hissetmenizi istemekteyiz. Web sayfamızı/çağrı merkezimizi ya da internet sitemizi ziyaret ettiğinizde sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinde size ait kişisel alanınızın korunması bizim için asıldır. Web sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler,Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir.Şirketimiz, sizlerden alınan kişisel verilerin korunması konusunda gerekli tedbirleri almaktadır. Aynı şekilde çözüm ortakları ile iş yaparken aynı tedbirlerin alınmasını temin etmektedir. Bu konuda say famızda bulabileceğiniz Veri Güvenliği Politikamızı inceleyiniz.

I. Kişisel verileri işlemeye ilişkin ilkelerimiz

Türk Nippon Sigorta olarak;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi ilke edindik.

II. Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nun (KVK) 10 uncu maddesi verileri işlenen kimselerin onayları alınırkenkendisinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı `Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü?dür. KVK hükümlerine göre Türk Nippon Sigorta, `veri sorumlusu?dur.Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü,`veri sahiplerini?, veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVK nın 11 inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

Türk Nippon Sigorta olarak bütün ziyaretçilerimize aşağıda kısaca kaleme alınmış olan Aydınlatma Açıklaması ile KVK?nın 10?uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri olan siz değerli müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

III. Veri Sorumlusunun Kimliği:

KVK nın 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, `Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler? olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, web sayfasınız ziyaret ettiğiniz şirketimizdir.

IV. Veri İşleyen

KVK.m.3 e göre, Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

V. Kişisel Verilerin İşlenme Yolları

Verileriniz, Türk Nippon Sigorta?da ancak rızanız ya da kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir.

Türk Nippon Sigorta

Kişisel verileriniz KVK daki ilkeler doğrultusunda;

  • Türk Nippon Sigorta tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin daha iyi yararlandırılması;
  • Türk Nippon Sigorta tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi;
  • Veri güvenliğinin sağlanması,
  • Sizlere daha iyi hizmet sunulması için sigorta tekliflerinin oluşturulması sırasında sigorta ve reasürans şirketleri ile paylaşılmaktadır.

VI. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Şirketimizde KVK ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde işlenir.

Açıklamamızın başında belirtildiği üzere sınırlı sayıda elde edilen kişisel veriler, şirketimizin çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere aktarılabilecektir. Bu kapsamda sigorta ettirenlerden alınan kişisel veriler, teklifin oluşturulabilmesi için sigorta şirketleri, reasürans şirketleri ile ve reasürans aracıları ile paylaşılmaktadır. Bu paylaşım, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince yapılmaktadır.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar: Sigorta Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere yurt içi ve yurt dışında çalıştığımız reasürans şirketleri, broker şirketler, acenteler, asistans şirketler, aktüerya şirketleri, danışmanlık aldığımız medikal şirketler, ekspertiz şirketleri, tedarikçi şirket ve firmalar, trafik müşavirliği şirketleri, anlaşmalı servisler, araştırma şirketleri, sağlık sigortası kapsamında hastaneler, sigorta şirketleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile sigortacılık faaliyetini yürütmek için çalıştığımız tüm şirket ve firmalar; Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye Sigorta Birliği, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (Tramer) gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı, yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurt içi / yurt dışı sigort a şirketleri ve diğer 3. kişilerdir.