Kapat
Teklif Al 444 88 67
sagligim-sizde-yabanci-uyruklular-img-img

Sağlığım Sizde teklifi almak için sizi en yakın acentemize davet ediyoruz.

 

Türk Nippon Sigorta A.Ş., sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içerisinde meydana gelecek bir hastalık, kaza sonucu oluşabilecek sağlık giderlerini Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Özel şartlar hükümlerine göre poliçede belirtilen teminatlar, limitler, ödeme yüzdeleri, muafiyetler ve Network dahilinde güvence altına almaktadır.

 1. Yatarak Tedavi Teminatları
   • Hastane hizmetleri (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, vb.)
   • Hastane Masrafları (kalınan süre içerisinde oda, yatak, yemek)
   • Kemoterapi/Radyoterapi/Diyaliz
   • Suni Uzuv Giderleri
   • Ambulans Hizmeti


   * Anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi giderleri limitsiz, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 50.000 TL limit ve %20 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır.
    

 2. Ayakta Tedavi Teminatları
   • Doktor muayene
   • İlaç
   • Laboratuvar
   • Modern Teşhis
   • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
   • Küçük Müdahale
   • Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavi

    

   * Anlaşmalı sağlık kurumlarında ayakta tedavi giderleri yıllık 5.000 TL limit ve %20, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise %40 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır.

    

 3. Anlaşmalı Kurumlarımız
Sıkça Sorulanlar
 1. Sağlığım Sizde ürününden kimler yararlanabilir?

  15 gününü tamamlamış bebekler ve 65 yaş arasında, Türkiye'de ikamet izni alacak yabancı uyruklu vatandaşlar yararlanabilir.

 2. Poliçe iptalini nasıl gerçekleştirebilirim?

  İkamet izni süresini kapsayan yeni bir sağlık sigortası poliçesinin şirkete ibrazında, ikamet izninin iptalinde veya 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge ibrazında, poliçe sonlandırılabilir.

 3. Bekleme süresi var mıdır?

  Ayakta tedavi teminatları için 6 ay, yatarak tedavi teminatları için ise 9 aydır. Poliçe bitiş tarihi itibariyle gün geçirmeden kesintisiz devam eden poliçelerde bekleme süresi Türk Nippon Sigorta ilk poliçe başlangıç tarihine göre hesaplanır.

 4. Bekleme süresi olan rahatsızlıklar nelerdir?

  Aşağıda yazılı hastalıklar ile ilgili tüm tedaviler ve komplikasyonlar, ilk doktor muayene dışında ayakta tedavi ve yatarak tedavi ile ilgili sağlık giderleri sigorta kapsamına dahil olduktan sonra aşağıdaki bekleme sürelerinin tamamlanması halinde (Triyaj uygulamasındaki kırmızı alan / Acil durumlar hariç) teminat kapsamına alınmaktadır.  

  • Her türlü fıtık, (göbek, kasık, mide, omurga, bel fıtığı, boyun fıtığı vb.), 
  • Anorektal hastalıklar (hemoroid, fissür, fistül, sfinkterotomi, pilonidal sinüs, perianal abse ve bartolin absesi/kisti,
  • Rahim, rahim ağzı, over ve tuba hastalıkları (yumurtalık kistleri, miyom, endometriozis vb.),
  • Orta kulak iltihabı, kulak zarı cerrahisi ve tüp takılması, işitme cerrahisi (timpanoplasti, stapedektomi), 
  • Katarakt, glokom ve retina hastalıkları vb.), 
  • Eklem ve bağ hastalıkları (kıkırdak, sinovya ve bağ lezyonları, koksartroz , omuz, dirsek, ayak bileği, diz, menisküs, kalça eklemi v.b.), 
  • Tüm romatolojik ve otoimmun hastalıklar, (multiple skleroz, SLE,(Lupus)
  • Sarkoidoz tanı ve tedavi giderleri, 
  • Meme hastalıkları, 
  • Bademcik, geniz eti hastalıkları ve burun polipleri, sinüzit ve kafa sinüs hastalıkları, 
  • Tiroit bezi, paratiroid bezi hastalıkları ve guatr, 
  • Omur ve disk hastalıkları (omurga ve intervertebral disk hastalıkları), 
  • Safra kesesi, safra taşları ve safra yolu hastalıkları,
  • Kaza sonucu hariç pankreas ve dalak hastalıkları,
  • Üriner sistem hastalıkları (böbrek, üreter, mesane, üretra, idrar yolu hastalıkları ve ESWL, diyaliz ile ilgili sağlık harcamaları), 
  • Karaciğer hastalıkları, (Siroz, kist hidatik vb.),
  • Stres inkontinansı, sistorektosel, prolapsus uteri ve kadın üreme organlarının deformasyonu sonucu gerçekleşecek her türlü sağlık harcamaları, 
  • Prostat bezi hastalıkları (TUR dahil), 
  • Trigger finger, tuzak nöropatiler, karpal tünel sendromu,
  • Her türlü kronik hastalık (hipertansiyon, koah, diabetes mellitus vb.), 
  • Kalp ve damar sistemi hastalıkları, (koroner by-pass, anjio, anjioplasti, anevrizma, kalp kapağı ve kalp pili, 
  • Her türlü varis, venöz yetmezlik 
  • Mide ve yemek borusu hastalıkları (gastrit, ülser, gastroözofajial reflü vb.), ince ve kalın barsak hastalıkları, GIS kanamaları, divertiküllere bağlı rahatsızlıklar,
  • Her türlü organ yetmezlikleri, organ nakli tanı ve tedavi giderleri, 
  • Bütün endoskopik ve girişimsel-invazif teşhis işlemleri, (ERCP, laporoskopik, artroskopik vb. işlemler.),
  • Her türlü kitle, lezyon (tümör, lipom, siğil, verrü, nevüs, polip, nodül vb.), kist (higroma, ganglia, deri, deri altı, böbrek, vajinal vb.)
  • Her türlü kanser tedavisi (kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi ve diğer giderler) 
  • Nörolojik hastalıklar 
  • Uvula elengasyonu